Skip to content
FREESHIP hoá đơn 1.000.000đ Giao hàng quốc tế
FREESHIP hoá đơn 1.000.000đ Giao hàng quốc tế

THANH TOÁN & VẬN CHUYỂN

Biểu phí vận chuyển

KHU VỰC KHỐI LƯỢNG PHÍ VẬN CHUYỂN THỜI GIAN GIAO HÀNG
Nội thành (Tp.HCM) < 3kg 16,500 VNĐ (tiết kiệm) 22,000 VNĐ (nhanh) 1 - 2 ngày đối với gói tiết kiệm
Thêm 0,5kg Thêm 2,500 VNĐ Thêm 2,500 VNĐ 1 ngày đối với gói nhanh
Nội miền < 2kg 24,000 VNĐ Từ 2 - 3 ngày
Thêm 0,5kg (Đơn hàng dưới 4kg) Thêm 5,000 VNĐ
Thêm 0,5kg (Đơn hàng trên 4kg) Thêm 7,000 VNĐ
Liên miền < 2kg 24,000 VNĐ Từ 3 - 4 ngày
Thêm 0,5kg (Đơn hàng dưới 4kg) Thêm 5,000 VNĐ
Thêm 0,5kg (Đơn hàng trên 4kg) Thêm 7,000 VNĐ
Lưu ý Thời gian giao hàng và chi phí thực tế có thể thay đổi trong các trường hợp bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh,...
Dịch vụ vận chuyển được thực hiển bởi bên thứ 3.


Chính sách vận chuyển

KHU VỰC PHƯƠNG THỨC THỜI GIAN GIAO HÀNG
Nội thành (Tp.HCM) Tiết kiệm Giao trước 24h trong N + 1
Nhanh Giao trước 12h trong N + 1
Nội miền Giao nhận ngoài khu vực Tp.HCM Giao trước 24h trong N + 3
Liên miền Giao trước 24h trong N + 4
Lưu ý Giao hàng nhanh đến các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa có thể cần thêm 1–2 ngày vận chuyển.
Không tính thời gian giao hàng vào các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước Việt Nam.
Ngày N: là ngày nhận được đơn hàng.